Om Daja

Om Daja

Dajas Gym

Jag har över 30 års erfarenhet av vård och vårdarbete.  1971 började jag min yrkesbana inom landstinget. Så småningom utbildade jag mig sjuksköterska och var fast anställd i yrket i drygt tio år och har därefter ”frilansat”. På 1990-talet började jag att intressera mig för akupunktur och kinesiologi. Sedan har det blivit mer och mer fokus på olika metoder som kan påverka kroppens självläkningssystem och att förebygga ohälsa så långt det är möjligt. Sedan år 2000 har jag egen firma med inriktning på friskvård och förebyggande hälsoarbete men frilansar ibland som sjuksköterska för att hålla kompetensen uppe.

Vid sidan av den traditionella medicinska utbildningen har jag även gått en kurs i antroposofisk medicin på Vidarkliniken i Järna och kan därför ge information i Antroposofisk egenvård.